Steun deze kinderen

Doelstelling

Wat is de doelstelling van de Stichting SIAMA Children Namibia?

 • Een of meerdere veilige tehuizen bouwen waar kansarme kinderen liefde, aandacht en geborgenheid krijgen.
 • Deze kinderen de kans op een goede toekomst geven.

Hoe willen wij dit bereiken?
Rechtstreeks, door directe (bege)leiding, zodat het geld goed terecht komt!

 • Met uw hulp en steun
 • Door gerichte ondersteunende activiteiten
 • Door uitbreiding van de noodzakelijke voorzieningen zoals waterputten
 • Met onderwijs en medische verzorging
 • Door het opstarten van projecten als het zelf verbouwen van groente en fruit en door veeteelt
 • Door zelfwerkzaamheid bij alle projecten te bevorderen

Een nieuwe bus – Donatieformulier

U kunt hierboven elk bedrag invullen dat u wenst te geven

Persoonlijke info

Nederlands:
Steun ons door een bankoverschrijving te maken naar: IBAN: NL45RABO0301121389
BIC:RABONL2U
Vermeld hierbij:

 1. Ten name van "SIAMA Children Namibia" te Lisse
 2. Betalingskenmerk: "Donatie: Een nieuwe bus voor SIAMA Children Namibia"

Alle contributies worden in dank aanvaard en zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Vergeet niet uw bankoverschrijving te doen want dat gaat buiten deze website om!!

 


English:
Support us via an offline donation to: IBAN: NL45RABO0301121389
BIC:RABONL2U
Mention:


 1. In the name of "Children SIAMA Namibia" Lisse
 2. Payment reference: "Donation: A new coach for SIAMA Children Namibia"

All contributions are gratefully accepted and are tax deductible.

Do not forget to do your bank transfer because it goes beyond this website !!

 


Deutsch:
Helfen Sie uns, um eine Überweisung zu machen:: IBAN: NL45RABO0301121389
BIC:RABONL2U
Erwähnen:


 1. Im Namen der "Kinder Siama Namibia" Lisse
 2. Zahlungsreferenz : "Spende: Ein neuer Trainer für Siama Kinder Namibia"

Alle Beiträge sind dankbar angenommen und sind steuerlich absetzbar.

Vergessen Sie nicht, Ihre Banküberweisung zu tun, weil es jenseits dieser Website geht !!

Totaalbedrag: €10

This site is registered on wpml.org as a development site.