Revolution Slider Plugin Not Installed/Deactivated or No Revolution Slider entries created. Prepare the Revolution Slider or choose a different slider type in theme options

September 2017

Wat gaat de tijd toch snel! Tijdens haar vakantie van 2 weken gaf één van onze voormalige protegees computerles aan de meisjes. De jongste kinderen konden voor het eerst kennis maken met dit medium en de oudere kinderen konden hun voorhanden kennis consolideren, en dat terwijl iedereen hoogst geconcentreerd aan het werk was.

In de winter vroor het niet zo hard als verwacht. Het winter trimester verliep erg snel en na een korte voorjaarsvakantie komt nu het einde van het schooljaar met grote stappen naderbij.

Lees Meer